Home2017-06-14T14:55:17+00:00
Loading...

Het VlietgemeenschapsFonds bestaat sinds eind 2008 en werd opgericht op initiatief van de gemeente Leidschendam-Voorburg met als doel het bevorderen van en het bijdragen aan initiatieven om de betrokkenheid, de participatie en de activering van meer inwoners bij het samenleven te versterken.

De gemeente heeft de oprichting van het VlietgemeenschapsFonds mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage.

Om op de ingeslagen weg voort te gaan wordt een beroep gedaan op bedrijven, instellingen en particulieren om financieel bij te dragen aan projecten die de lokale samenleving tot verdere bloei brengen. Dat zijn met name projecten die betrekking hebben op cultuur, milieu, recreatie, welzijn, sport en buurtcontacten. Individuele inkomensondersteuning of consumptieve uitgaven zijn daarbij uitgesloten.

Lees meer over het VGF

Aanvragen

U kunt een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen via het formulier op deze website.

Lees meer over aanvragen

Sponsoring

Om toegewezen aanvragen te kunnen blijven honoreren is het VGF volledig aangewezen op beschikbare middelen. Het VGF kan niet functioneren zonder donaties van particulieren en organisaties of sponsoring vanuit het bedrijfsleven.

Lees meer over sponsoring

Projecten

2017-10-17T17:21:49+00:00

Cheque van Lions

Tijdens het 25ste Lions Jaarconcert kreeg toenmalig voorzitter Antoon Gaemers (links) uit handen van Lions-president Jan van Geel een cheque van 10.000 euro. In het midden oud-burgemeester Hans van der Sluijs.

Meer projecten

Actueel

Afscheid bestuurslid Antoon Gaemers

Het bestuur van het VGF heeft recentelijk afscheid genomen van Antoon Gaemers, oud-voorzitter en man van het eerste uur van het VGF. Huidig voorzitter mevrouw Adri de Grijs dankte hem voor zijn grote betrokkenheid en verdiensten door de jaren heen. De heer Gaemers heeft te kennen gegeven zijn bestuurslidmaatschap te willen beëindigen in verband met privé-omstandigheden.

Lees meer